مطالب پیشنهادی:
Тигр лещ
Тигр Спирлин
Никола или кархе спирлин
Моссул Блек
Загрос мрачный
Большой чешуйчатый зубец; Тигр усач
Кура усач
Большой чешуйчатый бородка
Пятнистая колючка, тигровая колючка
Месопотамский колючка
Форель колючая
Усач Коссвига
золотая рыбка
Король нос
Травяной карп; белый амур
Малый рот или кайс кингфиш
Большой рот или тигренок
Обыкновенный, европейский или дикий карп
Красная каменная лапка
Толстолобик
Толстолобик; окрашенный толстый лоб
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.