مطالب پیشنهادی:

دکتر علی ویسکرمی، جانشین سازمان بسیج اساتید استان لرستان بیان کردند: با توجه به اینکه اساتید دانشگاه قله عاقله جامع علمی می باشند در واقع یک ظرفیت هستند.، به این جهت که از این ظرفیت در ارتباط با جامعه و در ارتباط با صنعت استفاده شود. به همین دلیل سازمان بسیج اساتید پای کار آمد و از ساتید دعوت بع عمل آورده شد که در این رویداد علمی مشارکت داشته باشند. بیش از ۵۰ مقاله از طرف اساتید و نخبگان به دبیرخانه همایش واصل گردید و ازاین تعداد ۵ مقاله بعنوان مقالات برتر و برگزیده در نشریات علمی معتبر چاپ خواهند شد. امیدواریم این همایش یک فصل نوین باشد که ما بتوانیم این راه را ادامه بدهیم و بتوانیم ظرفیت های گردشگری استان را توانمند کنیم.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.