اطلاعیه مهم پایگاه خبری تجهیز نیوز به همه عزیزان

سخنرانان همایش

اعضای کمیته علمی

اعضای کمیته اجرایی

مربی کارگاه آموزشی

تمامی نویسندگانی که مقاله به این همایش ارسال می کنند

پایگاه خبری تجهیز نیوز به مدت یکسال بصورت رایگان تبلیغات هدیه می کند.

از جمله؛ اخبار مربوط به چاپ کتاب، مقالات و پژوهش های علمی

چاپ تمامی مقالات پذیرفته شده از این همایش، در پایگاه خبری تجهیز نیوز