سعید تقوی گودرزی، هیات‌علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد و نایب ریس شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس» در مراسم افتتاح شرکت پژوهشی، آموزشی و گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»  با شعار«با هم باشیم تا بمانیم» بیان کردند: بسیاری از زوایای پنهان گردشگری هم چنان می تواند توسعه گردشگری پایدار را کند (حرکتی آهسته به پیش) نماید و علیرغم تلاش های بسیار همچنان نگهداری و بهره وری از مواهب الهی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و برای حل یک مسئله ابتدا بایستی آن را دقیقا شناخت و تعریف صحیحی از آن ارائه نمود، به تعبیری دیگر باید تعیین کرد چه وضعیتی بر وجود مساله دلالت دارد تا بر پایه آن هدف گذاری و تصمیم گیری صحیح اتخاذ گردد. از این رو مقوله گردشگری به یک نگرش سیستماتیک (نظامند) و علمی نیازمند است. به نظر می رسد اگر امروز متولیان امر و فعالان گردشگری از تفکر انتقادی به سمت تفکر واگرا و خلاقانه حرکت کنند، می توانند با ارائه ایده های خوب و برتر حداقل، گامی موثر را در جهت ساماندهی، نظم بخشی و ایجاد اشتغال بردارند. در امر آموزش و کسب مهارت، در محورهای مختلف گردشگری لازم است توسعه گردشگری پایدار، فرآیندی پویا شود که سبب ایجاد بینش، اصلاح، ترکیب و تغییر و  در کنار اصول و مبانی تکنیک ها و روش های موثر و کارآمد شود.