طی یک برنامه هماهنگ، محتوای تبلیغاتی ویژه ایی در قالب ویدئو، عکس، پاورپونت به زبان چینی توسط ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۶ استان مقصد گردشگران چینی به صورت اختصاصی در سایت زیر بارگذاری شده است.

سایت زیر به دوستان عزیز به جهت بازدید مجازی معرفی میگردد.

https://www.visitiran.ir/node/6555