آبشار بیشه با “۳۰ ′۴۳ °۴۸ طول شرقی و “۴۹ ′۱۹ °۳۳ عرض شمالی و ۶۵ متر ارتفاع در جنوب شرقی خرم آباد در بخش پاپی و در ۶۰ کیلومتری شهرستان خرم آباد و از سمت دورود به خرم آباد، در جنوب شهرستان دورود  و در ۳۰ کیلومتری شهرستان دورود قرار دارد. آبشار بیشه دارای کاربری گردشگری در زمینه های (اکوتوریسم، ژئوتوریسم) می باشد. 

آبشار بيشه در موقعيت عمومي استان، در منطقه اي كوهستاني و دامنه هاي رشته كوه زاگرس قرارگرفته است. در شرق آبشار تپه هاي كلاه كوه و در شمال آن كوه ازگن به آبشار مشرفهستند. روستاي چشمه پريان در شرق و در دوردست ها در ارتفاعات از كنار آبشار ديدهمي شود. ضمن اينكه ارتباط بلافصل روستاي بيشه با آبشار از اهميت ويژه اي برخورداراست. رودخانه خروشان و نهرهاي تأمين كننده آب آبشار كه به رودخانه مي ريزد و منطقهجنگلي- كوهستاني اطراف از ديگر ويژگي هاي جغرافيايي منطقه تلقي مي گردند. Bisheh Warerfall