به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از لرستان؛ با توجه به اهمیت ژئوتوریسم و تاثیرات آن بر آینده استان، تفاهم نامه همکاری به منظور تلاش در جهت رشد و توسعه پایدار گردشگری (ژئوتوریسم) بین  دکترجمال مومیوند ریاست سازمان زمین شناسی، اکتشافات معدنی استان و زینب حاجری مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی  «گردشگری کاسیت نشینان زاگرس» به توافق و امضا رسید.