مراسم رسمی اهدای لوح تقدیر به کمیته علمی، اجرایی و حامیان مالی و معنوی اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ در لرستان با حضور مدیر کل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، معاونت محترم گردشگری و مسئول حراست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ و در سالن کنفرانس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان برگزار شد.
لوح های تقدیر از اداره میراث فرهنگی به 👇
✍ دکتر عطا حسن پور، مسئول سابق روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ایشان به تهران منتقل شده اند
✍سرکار خانم زهرا کمالی، مسئول آموزش موسسات گردشگری استان
✍سرکار خانم نسترن کرمی، کارمند روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان
✍جناب آقای بامداد رجبی،  کارمند روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان
از دانشگاه فنی و حرفه ایی استان به👇
✍سرکار خانم اعظم سیفی، مسئول پژوهش دانشگاه فنی و حرفه ایی لرستان
✍جناب آقای دکتر کیوان مرادی پور، معاونت پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ایی لرستان
✍جناب آقای مجید منصوری، مسئول فناوری دانشگاه فنی و حرفه ایی لرستان
✍جناب آقای علی مقومی، مسئول فناوری دانشگاه فنی و حرفه ایی لرستان
از اداره کل هواشناسی کاربردی استان👇
✍جناب آقای دکتر حسین مسعودی، رئیس گروه تحقیقات اداره کل هواشناسی کاربردی لرستان
✍ جناب آقای مهندس رامین فرهنگی، رئیس هواشناسی اداره کل هواشناسی کاربردی لرستان
✍جناب آقای مهندس حمید بهاروند احمدی، مسئول روابط عمومی اداره کل هواشناسی کاربردی لرستان
از انجمن مردم نهاد خانه گردشگری پایدار لرستان👇
✍سرکار خانم بهناز ساجدی، مدیر عامل انجمن مردم نهاد خانه گردشگری پایدار استان لرستان
✍سرکار خانم فاطمه سپهوند، نائب رئیس انجمن مردم نهاد خانه گردشگری پایدار استان لرستان
از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان👇
✍سرهنگ دوم پاسدار دکتر مهدی رضایی نژاد، ریاست سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان
از استانداری لرستان👇
✍جناب آقای مهدی آرین فرد، مسئول فناوری استانداری لرستان
دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی الیاسی👇
✍جناب آقای حاج حبیب اله الیاسی، مدیر دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی الیاسی
✍جناب آقای حاج عنایت اله الیاسی
از فروشگاه لوازم التحریر پرسپولیس👇
✍جناب آقای علی دالوند، مدیر فروشگاه لوازم التحریر پرسپولیس
از شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس👇
✍زینب حاجری،نائب رئیس شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

لوح های تقدیر با امضاء مدیر کل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان