مطالب پیشنهادی:
بارگذاری فایل ها

بارگذاری فایل ها
بارگذاری فایل ها
بارگذاری فایل ها

لطفا در قسمت اول رزومه، در قسمت دوم مدرک تحصیلی و در قسمت سوم عکس شخص ۳*۴ قرار دهند. در قسمت چهارم نیز فرم مشخصات مدرس را به صورت PDF ارسال نمایند.

اساتید مدعو مرتبط با گردشگری و اساتید هیات علمی دانشگاه ها می توانند ثبت نام نمایند.

کارمندان ادارات مرتبط با گردشگری شامل این ثبت نام نمی باشند

دروس دوره آموزشی ایرانگردی و جهانگردی (راهنمای فرهنگی)

معماری ایران و جهان

آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین

آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی

زبان تخصصی

شناخت اماکن تاریخی و باستانی

شناخت صنعت گردشگری

اکوتوریسم و طبیعت گردی

جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی

دروس دوره آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

شناخت صنعت گردشگری

بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری

برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها

آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

شناسایی مسیرهای گردشگری

دروس دوره آموزشی اکوتوریسم

آشنایی با گیاهان ایران

آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری

آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران

آشنایی با پرندگان ایران و پرنده نگری

آشنایی با پستانداران ایران

مبانی اکوتوریسم

زبان تخصصی