هزینه ثبت نام به جهت شرکت در دوره راهنمای طبیعت گردی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای رشته های غیر مرتبط با گردشگری، دوره آموزشی را سپری می کنند و رشته مرتبط ۱۲۰ هزار تومان و فقط در آزمون شرکت می کنند.

هزینه ثبت نام به جهت شرکت در دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای رشته های غیر مرتبط با گردشگری، دوره آموزشی را سپری می کنند و رشته مرتبط ۳۰۰ هزار تومان و فقط در آزمون شرکت می کنند.

هزینه ثبت نام به جهت شرکت در دوره مدیر فنی بند ب ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برای رشته های غیر مرتبط با گردشگری، دوره آموزشی و کارآموزی را سپری می کنند و رشته مرتبط ۳۵۰هزار تومان و فقط در آزمون شرکت می کنند.

هزینه شرکت در دوره به صورت اقساط ۴ ماه است، طول دوره تا زمان آزمون جامع در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ بستگی به شرایط کرونا دارد.

داوطلبان می توانند هزینه واریزی را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۲۷۷۰۰۳۰۰ بنام زینب حاجری مسئول آموزش شرکت واریز نمایند.

لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید. و هر گونه سوالی بود با شماره واتساپ ۰۹۱۶۹۶۵۳۴۷۸ مسئول آموزش خانم زینب حاجری تماس حاصل فرمائید.

لطفا علاوه بر تکمیل فرم، اطلاعات خود بعلاوه مدرک تحصیلی و عکس ۳*۴ را با واتساپ برای مسئول آموزش ارسال نمائید.

لطفا در گزینه first نام کوچک و در گزینه last نام خانوادگی خود را وارد نمائید
در صورت داشتن ایمیل، ایمیل خود را وارد نمائید
لطفا کد ملی خود را وارد نمایئید
لطفا نام دوره ایی که علاقه مند به شرکت هستید را ذکر نمائید
Click or drag a file to this area to upload.
لطفا تصویررا بارگذاری نمائید.
Click or drag a file to this area to upload.
لطفا آخرین مدرک تحصیلی خود را بارگذاری نمائید.