دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی از دوره‌های مصوّب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. موضوع اصلی این دوره آموزشی راهنمای گردشگری، اماکن تاریخی و فرهنگی و سفرهایی است که در این فضاها برگزار می‌شود.

یک راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی برای برگزاری سفر، حتماً نیاز به کارت راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد؛ زیرا در صورت بروز حادثه، تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و مسئولیت آن به عهده شخص برگزارکننده خواهد بود.

سرفصل‌های آموزشی دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی عبارتند از:

  1. شناخت اماکن تاریخی ایران
  2. مبانی جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی
  3. معماری ایران و جهان
  4. آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
  5. آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
  6. شناخت صنعت گردشگری
  7. زبان تخصصی
  8. مبانی اکوتوریسم 

هزینه دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. در پرداخت ۴ ماه به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۲۷۷۰۰۳۰۰ بنام زینب حاجری، مسئول آموزش شرکت


ردیف
عنوان کتاب / جزوهعنوان درسفصول آزمون جامعمولف / مولفان       ناشر  
1معماری ایران و جهانمعماری ایران و جهانکامل دکتر رضا نوری شادمهانی 
 
مهکامه
۲شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمینشناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین۱-۳-۴-۵مهندس حمید عامریانجهاد دانشگاهی
۳آشنایی با میراث فرهنگیآشنایی با میراث فرهنگی  صنایع دستیبخش اول کاملفائق توحیدی حسین یاوریسبحان نور مهکامه 
4زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایانزبان انگلیسی تخصصیکاملکوروش اسفندیار

مهکامه
۵تاریخ فرهنگ ایرانشناخت اماکن تاریخی و باستانیکاملدکتر رضا نوری

مهکامه
۶درآمدی بر صنعت گردشگریشناخت صنعت گردشگری

کاملمرتضی بذرافشانمهکامه
۷مبانی اکوتوریسم، راهی برای گردشگری پایداراکوتوریسمکاملافسانه احسانیمهکامه
۸جغرافیای جهانگردی ایران نقشه خوانی و GPS در گردشگریجغرافیای جهانگردی
 و
نقشه خوانی
کامل

دکتر اسماعیل قادری محمد براتی- رسول عسگریمهکامه 


برای تهیه کتاب ها با کتابفروشی دنیای زبان در چهار راه فرهنگ مراجعه فرمائید.

یا با واتساپ مدیر کتابفروشی تماس بگیرید. آقای رضا سلکی ۰۹۳۸۹۸۶۹۲۷۸