مطالب پیشنهادی:
رشته مدیریت جهانگردی گردشگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مدیر گروه رشته مدیریت جهانگردی گردشگری : دکتر بهروز پروانه

دکتر بهروز پروانه

تعداد واحد درسی

دروس عمومی ۲۰ واحد

دروس پایه رشته گردشگری ۲۸ واحد

دروس اصلی رشته گردشگری ۴۴ واحد

دروس تخصصی رشته گردشگری ۴۰ واحد

جمع واحد ها: ۱۳۴

دروس عمومی رشته گردشگری
دروس پایه رشته گردشگری
دروس اصلی رشته مدیریت گردشگری
دروس تخصصی رشته مدیریت گردشگری
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.