ابتدا وارد سایت شوید، سپس روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و در نهایت مراحل زیر را تکمیل کنید.

کلیک بر روی گزینه ثبت نام
مراحل ثبت نام داوطلبان دوره های آموزشی