مجربترین افراد (هیات علمی دانشگاه های لرستان) با بیش از ۲۰ سال سابقه پژوهش در شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس» در زمینه های زیر مشاوره می دهد.

  • حیطه های جغرافیا
  • گردشگری (انواع گوناگون گردشگری)
  • برنامه ریزی منطقه ایی، محلی، روستایی و شهری
  • آمایش سرزمین
  • اقلیم کشاورزی
  • اقلیم معماری
  • اقلیم توریستی
  • مخاطرات طبیعی
  • و …