مسئولیت در شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

  1. مشاوره در معرفی دوره های آموزشی
  2. مشاوره در معرفی استاد
  3. مشاوره در ارتباط با مسائل مهم زیست محیطی

مدیر عامل انجمن مردم نهاد «خانه گردشگری لرستان»

رابط راهنمایان استان لرستان در سطح کشور

عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی لرستان

عضو اصلی هیات مدیره موسسه گردشگری ندای سرزمین سبز (تهران)

عضو مدیریت شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد خرم آباد و چگنی

مدیر و مسئول آموزش موسسه آموزشی پژوهشی گردشگری حامی پژوهان تندیس (شهریور ۱۳۹۶ تا  اردیبهشت ۹۷)

مدیر داخلی و تدریس زبان انگلیسی آموزشگاه زبان گویش خرم آباد (خرداد ۱۳۸۵ الی مهر ۱۳۸۶)

دوره آموزشی مهارتهای بلد محلی

دوره آموزشی راهنمایان موزه و محوطه های تاریخی

دوره آموزشی عوامل و دست اندرکاران اقامتگاه های بوم گردی

دوره آموزشی آشنایی با مبانی توسعه گردشگری

سمینار بازاریابی و فروش خدمات گردشگر یو مهمان نوازی با تاکید بر بازاریابی دیجیتال و ابزارهای نوین بازاریابی

Marketing & Sale for Tourism & Hospitality Services

دوره بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی

کارگاه آموزشی تجاری سازی فناوری

تکنیکهای نوین بازاریابی و توسعه کسب و کار در فضای مجازی

خلق مزیت رقابت پذیری