مطالب پیشنهادی:


گردشگری از دیدگاه جامعه شناختی

فصل های کتاب

فصل اول: در آمدی بر گردشگری

تعریف واژه ها و اصطلاحات (توریست – جهانگرد – جهانگردی – گردشگری – صنعت توریسم – بازدید کننده – بازدید کننده یک روزه – سفر – مسافر – فراغت – تفریح – جاذبه های گردشگری و انواع آن {جاذبه های طبیعی – جاذبه های فرهنگی – جاذبه های تاریخی} – جغرافیا و گردشگری – جغرافیای توریستی – جامعه شناسی و گردشگری – جامعه شناسی گردشگری چیست؟ – روش های مطالعاتی گردشگری {رویکرد جامعه شناختی – رویکرد جغرافیایی – رویکرد نهادی – رویکرد مصولات – رویکرد تاریخی – رویکرد مدیریتی – رویکرد اقتصادی – رویکرد میان رشته ایی – رویکرد سیستمی} – ابعاد گردشگری { بعد اجتماعی – بعد اقتصادی – بعد فرهنگی- بعد سیاسی}

فصل دوم: تاریخچه صنعت توریسم و اشکال و اقسام توریسم

تاریخچه صنعت توریسم – اشکال عمده توریسم {توریسم تفریحی – توریسم درمانی – توریسم فرهنگی و آموزشی – توریسم اجتماعی – توریسم ورزشی – توریسم مذهبی و زیارتی – توریسم بازرگانی و تجاری – توریسم سیاسی – توریسم ماجراجو – توریسم طبیعت گردی – توریسم نوستالژیک} – اقسام گردشگری { گردشگری بین المللی – گردشگری ورودی – گردشگری خروجی – گردشگری برون مرزی – گردشگری درون مرزی – گردشگری ملی – گردشگری محلی – گردشگری داخلی}

فصل سوم: نظریه های جانعه شناختی

انگیزه های سفر براساس نظریه های جامعه شناختی – نیاز – انواع نیاز {نیازهای اولیه اساسی و حیاتی – نیازهای ثانویه و غیر حیاتی} – انگیزه – رفتار – ویژگی های رفتار – رفتار گردشگر – رویکردهای جامعه شناختی { نظریه جامعه شناختی گردشگری جان اوری – تبیین و تحلیل نظریه جامعه شناختی گردشگری جان اوری جامعه شناسانه _ نظریه روانشناسانه کرامپتون – تبیین و تحلیل جامعه شناسانه _ نظریه روانشناسانه کرامپتون – نظریه جامعه شناختی مک کنل – تبیین و تحلیل نظریه جامعه شناختی مک کنل – نظریه کارکردهای اجتماعی گردشگری اشمیت هاوزر – تبیین و تحلیل نظریه کارکردهای اجتماعی گردشگری اشمیت هاوزر – نظریه جامعه شناختی آبراهام مازلو – تبیین وتحلیل نظریه جامعه شناختی آبراهام مازلو – نظریه جامعه شناختی پلاگ – تبیین و تحلیل
نظریه جامعه شناختی پلاگ} – طبقه بندی گردشگران از دیدگاه جامعه شناختی {طبقه بندی والنس اسمیت – طبقه بندی گالوپ – طبقه بندی پلاگ}

فصل چهارم: گردشگری از دیدگاه جامعه شناختی در ایران

تاریخچه گردشگری در ایران – موقعیت جغرافیایی کشور ایران – وضع طبیعی ایران – اقلیم و شرایط آب و هوایی ایران – ایران، کشوری باستانی – جاذبه های توریستی ایران – جاذبه های طبیعی ایران – جاذبه های فرهنگی، هنری و یادمان های تاریخی ایران – جاذبه های مذهبی و مراکز زیارتی ایران – انگیزه گردشگران داخلی به مناطق مختلف کشور ایران – طبقه بندی جامعه شناختی گردشگران داخلی در ایران}

مولفان: دکتر ضرغام غلامرضایی، هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه لرستان و زینب حاجری، کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.