نمونه سوالات آزمون اکوتوریسم ۹۴-۹۷

به جهت آشنایی با سوالات اکوتوریستم و زبان تخصصی اکوتوریسم می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید و با سوالات شفاهی خود را محک بزنید.

https://www.nooshijanco.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C/

نکات مورد توجه جهت ثبت نام در آزمون های جامع در فایل ذیل موجود است.

راهنمای ثبت نام در ازمون جامع مرداد ۹۸ در فایل ذیل موجود است. فراگیران محترم، لطفا با دقت فایل را مطالعه نمایید.

فراگیران محترم، جهت شرکت در آزمون جامع مرداد ماه بایستی به آدرس سایت eduTourism.ichto.ir مراجعه نمایید که از آزمون مرجع جا نمانید.