شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس با همکاری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان، مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات گردشگری کاسیت های زاگرس نشین و با همیاری دانشگاه فنی و حرفه ایی استان لرستان برگزار می کند

موضوع وبینار: توریسم تجاری

زمان: شنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت: ۱۰:۳۰

مهمان:

محمد امین قنبری زاده تفرشی 

دانشجوی دکتری حسابداری

مدرس دوره های بین المللی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)

مربی (منتور) رسمی دانشگاه آکسفورد بروکس انگلستان

دانشجوی انجمن حسابداران رسمی خبره ی انگلستان (ACCA)  

آدرس وبینار:

meet.google.com/gus-orwr-bba

شرکت برای عموم آزاد و رایگان است و ارائه گواهی برای تمامی شرکت کنندگان در وبینار