با همکاری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان، مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات گردشگری کاسیت های زاگرس نشین برگزار می کند.

وبینار سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری با حضور مهمان ویژه:

دکتر خسرو کریمی، مدیر عامل شرکت اقتصادی و سرمایه گذاری در هامبورگ

Oxin consulting & trade

زمان: شنبه ۴ بهمن ماه ۹۹

ساعت ۱۶:۲۰

آدرس وبینار:

https://meet.google.com/tej-yyrn-iwp