جلسه بررسی پتانسیل های گردشگری و ورزشی سپاه استان، با حضور سردار توکلی (جانشین فرماندهی سپاه استان، سرهنگ پازدار (معاون هماهنگ کننده امور سپاه استان)، سرهنگ سپهوند (ریاست سازمان اردویی و گردشگری راهیان نور بسیج استان)، سرهنگ روشن پور (ریاست دهکده مقاومت سیدالشهداء سپاه استان)، مهندس قاسمی (ریاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان)، مهندس داودی (نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان)، سرگرد دارابی (مسئول اردوگاه سپاه استان در منطقه بیشه)، سرگرد رضایی (سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان)،  سروان قاسمی (مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات گردشگری «کاسیت های زاگرس نشین») و  خانم حاجری (مدیریت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس») در دفتر جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد.