تمامی مقالاتی که در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری پذیرفته می شوند، گواهی پذیرش مقالات با امضاء و مهر مدیریت محترم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، مدیر عامل محترم شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس و مدیریت محترم دانشگاه فنی و حرفه ایی استان لرستان می باشند.