مطالب پیشنهادی:

دکتر علی نظری، ریاست سازمان بسیج اساتید و ریاست دانشگاه لرستان بیان کردند: یکی از مهم ترین مولفه های تمدن سازی، طبیعتا گردشگری است.به این معنا که در واقع گردشگری فردی که وارد مکانی می شود از ظرفیت ها و از توانمندی ها آگاهی پیدا می کند و بر همین اساس گردشگری می تواند به عنوان بخشی از یک جهاد تبیین باشد که کشور ایران اسلامی ظرفیت ها و توانمندی این همایش را به دیگران نشان دهد. البته فراموش نکنیم چون می خواهیم بسترسازی تمدن نوین اسلام باشیم، گردشگری ما بایسته است که نگاه توحیدی به آن باشد. نگاه یادآوری، نگاه به اینکه تمامی این نعمت های است که آفریننده برای انسان و برای استفاده و بهره بردن است. طبیعتا این همایش به عنوان اولین همایش توانمندسازی و ارائه روش ها و مدل های گردشگری در استان لرستان می تواند، یک قدم مبارک باشد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.