مطالب پیشنهادی:
تقویم گردشگری شهرستان ازنا

براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman از (۴ خرداد تا ۱۴ تیر) و (۴ مرداد تا ۵ شهریور) آسایش اقلیمی حاکم است. از (۶ تا ۲۳ شهریور) حساسیت حرارتی خنک، (۲۴ شهریور تا ۲۴ آذر) و (۱۴ اسفند تا ۲۰ اردیبهشت) حساسیت حرارتی خیلی خنک، (۲۵ تا ۳۰ آذر) حساسیت حرارتی سرد، (۱ دی تا ۱۳ اسفند) حساسیت حرارتی خیلی سرد و (۱۵ تیر تا ۳ مرداد) حساسیت حرارتی گرم وجود دارد.

پژوهشگر: زینب حاجری

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.