مطالب پیشنهادی:

مدل MEMI

مدل MEMI جزء مدل های موازنه حرارتی ترموفیزیولوژیک است که به عنوان مبنایی برای به دست آوردن شاخص های PET  وPMV و SET محسوب می گردد. پیراسنج های مورد نیاز دراین مدل براي تعیین شاخص های PET، pmv و  SETبه چهار دسته تقسیم می شوند:

۱٫پیراسنج های موقعیتی؛ شامل طول، عرض جغرافیایی و ارتفاع هندسی محل

۲٫ فراسنج های هواشناسی شامل: دمای هوای خشک بر حسب درجه سانتی گراد، فشاربخار به هکتو پاسکال، رطوبت نسبی به درصد، سرعت باد برحسب متر برثانیه و میزان ابرناکی آسمان بر حسب اکتا

۳٫ دسته سوم از پیراسنج ها شامل متغیرهای فردی که به عنوان و یژگی های فیزیوژیک موثر در مدل لحاظ می گردند.  در این رابطه می بایست ویژگی های فردی مثل قد، وزن، سن و جنسیت وارد مدل شود. با توجه به اینکه داده های فیزیولوژیک، پوشش و نوع فعالیت بسیارمتفاوت و متغییر هستند، بنابراین طبق توصیه مدل، می توان مواردی را به صورت میانگین یا حالت استاندارد در نظر گرفت.

۴٫ پیراسنج هاي دسته چهارم شامل: نوع پوشش و فعالیت می باشند. پوشش فرد بر حسب کلو و فعالیت بر حسب وات مشخص می شود.

لازم بذکر است، تقویم گردشگری، بسته به تغییرات آب و هوایی هر ساله متغیر است.

پژوهشگر: زینب حاجری/ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ۱۳۹۵


[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.