مطالب پیشنهادی:
Aligudarz city tourism calendar

Based on the results of the Rayman software at the Aligodarz station from July 7 to July 24 and from August 29 to September 28, the climatic comfort is dominant. From June 26 to July 6 and from September to September 10, cool thermal sensitivity (from May 18 to June 25) and from October 11 to October 20, very cool thermal sensitivity (April 14 to May 17) and (October 21). Until 15th November) There is a very cold thermal sensitivity (from November 16 to April 13). From July 25 to August 28, there is a slight warm sensitivity.

Researcher: Zienab Hajari /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.