مطالب پیشنهادی:
Azna Tourismus-Stadtkalender

Basierend auf den Ergebnissen der Rayman-Software vom 4. bis 14. Juli und vom 4. bis 5. September ruht das Klima. (6. bis 23. September) Kühle thermische Empfindlichkeit (24. September bis 24. Dezember) und (14. März bis 20. April) Sehr kühle thermische Empfindlichkeit (25. bis 30. Dezember) Kalte thermische Empfindlichkeit (1Day bis 13. Februar) Thermische Empfindlichkeit Sehr kühl (15. Juli bis 3. August) Es gibt warme Wärme.

Forscher: Zaynab Hajari

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.