مطالب پیشنهادی:
Calendario de turismo de la ciudad de Kuhdasht

Basado en los resultados del software Rayman (del 25 de junio al 7 de julio) y (del 1 al 18 de septiembre), el clima es cómodo. Del 9 al 24 de junio y del 19 de septiembre al 12 de octubre, hay una sensibilidad térmica fría y (del 13 de octubre al 8 de junio) hay una sensibilidad térmica muy fría. Hay calor desde el 8 de julio hasta el 31 de agosto.

Investigador: Zaynab Hajari /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.