مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو خبرهای میراث فرهنگی لیست شده اند.

تصویر: اثرات پلاسما بر ماندگاری اشیاء باستانی

اثرات پلاسما بر ماندگاری اشیاء باستانی


مسئول سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری لرستان گفت : با توجه به وجود مرکز حمایت و هدایت از تحقیقات لیزر و پلاسما در استان و وجود آزمایشگاه و...

  • ۰
  • ۷۴۱