مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو کارگاه آموزشی مستندسازی گردشگری لیست شده اند.

تصویر: کارگاه آموزشی مقدماتی مستندسازی گردشگری

کارگاه آموزشی مقدماتی مستندسازی گردشگری


مدرس: بهمن ابراهیمی، مستندساز حرفه ایی گردشگری  سرفصل کارگاه آموزشی مقدماتی مستند سازی گردشگری ساعات برگزاری کارگاه آموزشی  و هزینه ثبت نام پرداخت هزینه ثبت نام در دو ماه...

  • ۰
  • ۷۵۲