مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو معرفی شرکت لیست شده اند.

تصویر: معرفی شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

معرفی شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»


از عواملی که سبب تاسیس شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس» شد، ضعف در امور آموزشی به لیدرتورها در استان بود، از جمله تخریب محیط زیست و حتی...

  • ۰
  • ۷۳۳