مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو اعضای هیات علمی- پژوهشی لیست شده اند.

تصویر: اعضای هیات علمی- پژوهشی شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

اعضای هیات علمی- پژوهشی شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»


سعید تقوی گودرزی؛ جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم شناسی عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد عضو بسیج اساتید ایمیل: Taghavi.saeid110@gmail.com دکتر مصطفی کرم پور؛ جغرافیای...

  • ۰
  • ۷۱۳