[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
تصویر: Historical city of Khorramabad
Historical city of Khorramabad
  • ۰
  • ۳۴۹
  • 2019/05/09
تصویر: Calmakareh Cave
Calmakareh Cave
  • ۰
  • ۶۶۹
  • 2019/05/06
تصویر: Giloran Cave
Giloran Cave
  • ۰
  • ۴۸۴
  • 2019/05/04

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *