مطالب زیر بر اساس آرشیو موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی و باستان شناسی لیست شده اند.

تصویر: Artículos de arqueología, pequeños mamíferos Cueva del Colder

Artículos de arqueología, pequeños mamíferos Cueva del Colder


Autor: Ivan Ray Rodriquez Estudiante de doctorado en arqueología de la Universidad Rovra Virgili en España

  • ۰
  • ۴۴