مطالب پیشنهادی:

تصویر: تشکر نامه از داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در ۱۴۰۰

تشکر نامه از داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در ۱۴۰۰


تشکر نامه از داوران اوین همایش ملی اقتصاد گردشگری در ۱۴۰۰ با امضای دبیر علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

  • ۰
  • ۴۱