مطالب پیشنهادی:

تصویر: تقدیر از اساتید و تیم اجرایی اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰

تقدیر از اساتید و تیم اجرایی اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰


تقدیر از اساتید و تیم اجرایی اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ با امضای دبیر کمیته علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

  • ۰
  • ۳۵