مطالب پیشنهادی:

تصویر: تقدیر از برگزار کنندگان اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ در استان لرستان

تقدیر از برگزار کنندگان اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ در استان لرستان


مراسم رسمی اهدای لوح تقدیر به کمیته علمی، اجرایی و حامیان مالی و معنوی اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ در لرستان با حضور مدیر کل محترم میراث فرهنگی،...

  • ۰
  • ۶۱