مطالب پیشنهادی:

تصویر: همکاری‌ علمی، آموزشی و پژوهشی بین اعضای شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس» و  سازمان اردویی و گردشگری سپاه حضرت ابوالفضل (ع)

همکاری‌ علمی، آموزشی و پژوهشی بین اعضای شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس» و سازمان اردویی و گردشگری سپاه حضرت ابوالفضل (ع)


این همکاری‌های فی مابین شامل: آموزش گردشگری (نوستالژیک) و انواع گردشگری به بسیجیان و تربیت توان بسیجی در جهت تبدیل به لیدرتورهای قوی با حضور اساتید معتبر بومی استان...

  • ۰
  • ۴۵۳