مطالب پیشنهادی:

تصویر: دریاچه جایدر

دریاچه جایدر


این دریاچه بین استان ­های لرستان و ایلام در زون ۳۸ شمالی و بین طول جغرافیای ′۱۲ °۴۷ تا ′۳۱ °۴۷ شرقی و عرض جغرافیایی ′۰۴ °۳۳ تا ′۱۸...

  • ۰
  • ۹۵۵