مطالب پیشنهادی:

تصویر: شرح وبینار توریسم کشاورزی

شرح وبینار توریسم کشاورزی


معرفی مهمان: دکتر مهران زند  دانشیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تعاریف و مفاهیم گردشگری کشاورزی گردشگری كشاورزی یا اكوتوریسم در...

  • ۰
  • ۴۵۷