مطالب پیشنهادی:

تصویر: آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران

آبشار آب سفید الیگودرز، عروس آبشارهای ایران


آبشار آب سفید، با موقعیت جغرافیایی  44 34 49 طول شرقی و ۵۸ ۵۹ ۳۲ عرض شمالی ، دارای اهمیت در سطح منطقه ایی و معروف به عروس زیبای...

  • ۰
  • ۱۹۲۵