مطالب پیشنهادی:

تصویر: معرفی مشاور دوره های کوتاه مدت گردشگری

معرفی مشاور دوره های کوتاه مدت گردشگری


بهناز ساجدی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی (گرایش بازاریابی) دانشگاه تهران عضو شورای مرکزی کمیته گردشگری انجمن کسب و کار ایران مسئول کمیته شورای هماهنگی تشکل های غیر...

  • ۰
  • ۷۱۷