مطالب پیشنهادی:

تصویر: معرفی کتاب های مرتبط با گردشگری

معرفی کتاب های مرتبط با گردشگری


گردشگری از دیدگاه جامعه شناختی فصل های کتاب فصل اول: در آمدی بر گردشگری تعریف واژه ها و اصطلاحات (توریست – جهانگرد – جهانگردی – گردشگری – صنعت توریسم...

  • ۰
  • ۶۲۴