مطالب پیشنهادی:

تصویر: مقالات خارجه باستان شناسی استان لرستان

مقالات خارجه باستان شناسی استان لرستان


از پژوهش های دکتر بهروز بازگیر

  • ۰
  • ۷۶۸
تصویر: مقالات باستان شناسی

مقالات باستان شناسی


کشف غار باستانی کلدر حاصل نتایج تحقیقات دکتر بهروز بازگیر و هیات پژوهشی از کشور اسپانیا، از جمله پروفسور فرانک هول بوده است و اکتشافات بعدی نیز در راه...

  • ۰
  • ۸۱۴