مطالب پیشنهادی:

تصویر: رشته مدیریت جهانگردی گردشگری، مقطع کارشناسی  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

رشته مدیریت جهانگردی گردشگری، مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


مدیر گروه رشته مدیریت جهانگردی گردشگری : دکتر بهروز پروانه تعداد واحد درسی دروس عمومی ۲۰ واحد دروس پایه رشته گردشگری ۲۸ واحد دروس اصلی رشته گردشگری ۴۴ واحد...

  • ۰
  • ۱۴۷۰