مطالب پیشنهادی:

تصویر: همکاری شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس و شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

همکاری شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس و شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد


شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد به عنوان حامی همایش به اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری پیوست

  • ۰
  • ۴۵۸