مطالب پیشنهادی:

تصویر: همکاری همایش ملی اقتصاد گردشگری و مجله بین المللی آموزش و تحصیل

همکاری همایش ملی اقتصاد گردشگری و مجله بین المللی آموزش و تحصیل


پذیرش و چاپ دو مقاله در مجله بین المللی آموزش و تحصیل چاپ دو مقاله با موضوعات زیر اقتصاد گردشگری، رستوران و سلامت روان اقتصاد گردشگری، فعالیت ورزشی و...

  • ۰
  • ۱۰۸۳