مطالب پیشنهادی:

تصویر: وبینار سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری

وبینار سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری


با همکاری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان، مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات گردشگری کاسیت های زاگرس نشین برگزار می کند. وبینار سرمایه گذاری و اقتصاد...

  • ۰
  • ۹۵۳