مطالب پیشنهادی:

تصویر: انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان لرستان و شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان لرستان و شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»


به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از لرستان؛ با توجه به اهمیت ژئوتوریسم و تاثیرات آن بر آینده استان، تفاهم نامه همکاری به منظور تلاش در جهت رشد و...

  • ۰
  • ۷۳۳