مطالب پیشنهادی:

تصویر: گواهی پذیرش مقالات

گواهی پذیرش مقالات


تمامی مقالاتی که در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری پذیرفته می شوند، گواهی پذیرش مقالات با امضاء و مهر مدیریت محترم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری...

  • ۰
  • ۸۱۴