مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو خدمات شرکت لیست شده اند.

تصویر: تقدیر از برگزار کنندگان اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ در استان لرستان

تقدیر از برگزار کنندگان اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ در استان لرستان


مراسم رسمی اهدای لوح تقدیر به کمیته علمی، اجرایی و حامیان مالی و معنوی اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ در لرستان با حضور مدیر کل محترم میراث فرهنگی،...

 • ۰
 • ۶۱
تصویر: گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی- بخش دوم

گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی- بخش دوم


گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی با تدریس «سرکار خانم افسانه احسانی» و با امضاء مدیریت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

 • ۰
 • ۳۶
تصویر: گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی- بخش اول

گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی- بخش اول


گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی با تدریس سرکار خانم «افسانه احسانی» و با امضاء مدیریت محترم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 • ۰
 • ۶۰
تصویر: لیست شرکت کنندگان در همایش و کارگاه

لیست شرکت کنندگان در همایش و کارگاه


لیست شرکت کنندگان در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری لرستان ۱۴۰۰ و لیست شرکت کنندگان در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی تعداد شرکت کنندگان در همایش ۱۷۴ نفر...

 • ۰
 • ۴۵
تصویر: حکم های عضو کمیته علمی و اجرای اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰

حکم های عضو کمیته علمی و اجرای اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰


حکم های عضو کمیته علمی و اجرای اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰ با امضاء دبیر علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت...

 • ۰
 • ۴۲
تصویر: گواهی داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰

گواهی داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰


گواهی داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰ با امضاء دبیر علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس هر مقاله...

 • ۰
 • ۴۶
تصویر: گواهی شرکت در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰ – بخش دوم

گواهی شرکت در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰ – بخش دوم


گواهی شرکت در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰ با امضای دبیر علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس تعداد...

 • ۰
 • ۰
تصویر: گواهی شرکت در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری لرستان ۱۴۰۰- بخش اول

گواهی شرکت در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری لرستان ۱۴۰۰- بخش اول


گواهی شرکت در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ با امضای دبیر کمیته علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

 • ۰
 • ۵۰
تصویر: تقدیر از اساتید و تیم اجرایی اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰

تقدیر از اساتید و تیم اجرایی اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰


تقدیر از اساتید و تیم اجرایی اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ با امضای دبیر کمیته علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

 • ۰
 • ۳۵
تصویر: تشکر نامه از داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در ۱۴۰۰

تشکر نامه از داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در ۱۴۰۰


تشکر نامه از داوران اوین همایش ملی اقتصاد گردشگری در ۱۴۰۰ با امضای دبیر علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

 • ۰
 • ۴۱
تصویر: پوسترهای اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ در لرستان

پوسترهای اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری ۱۴۰۰ در لرستان


به جهت باز پخش اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری می توانید به آدرس لینک زیر مراجعه فرمایید. https://nobino.ir/event/archive/146020

 • ۰
 • ۷۰
تصویر: کلیپ های معرفی کمیته علمی، سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس و راه پیاده روی آبشار طلایی (دره گرم)

کلیپ های معرفی کمیته علمی، سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس و راه پیاده روی آبشار طلایی (دره گرم)


معرفی کمیته علمی، کمیته اجرایی و سخنرانان https://www.instagram.com/p/CNQWhUzHJH1/?igshid=60qhsmkwa61k معرفی سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس https://www.instagram.com/p/CN2830JHVc9/?igshid=xrk91s4lfc5h راه پیاده روی آبشار طلایی (دره گرم) https://www.instagram.com/tv/CMFRpQCApyN/?igshid=w60ue2uezjqy

 • ۰
 • ۹۸